Životní styl dětí se mění

V dnešní době se potýkáme s nedostatkem pohybu již u malých dětí. Dávno už neběhají celý den po venku, jako tomu bývalo v dřívějších dobách. Dnešní mládež žije převážně sedavým způsobem života. Celé dopoledne tráví ve školních lavicích, odpoledně píší domácí úkoly a ve volný čas tráví u monitoru počítače, kde několik hodin hrají jednu hru za druhou. Sezení je tedy provází celým dnem. Rodiče nejsou schopni kontrolovat aktivitu svých dětí po celý den. A právě zde může nastat velký problém do budoucna.

Sedavý způsob života již od útlého dětství

Nedostatek pohybu a nevhodné držení těla vede již u malých dětí k poruchám páteře. Naučme proto naše děti sedět zdravě a dbejme na dostatek pohybu. Jedině tak se vyvarujeme bolestem zad a zdravotním problémům v pozdějších etapách jejich života.